W roku 2014 przypada XXI edycja święta kultury i tradycji łemkowskich 'Od Rusal do Jana', które organizowane jest na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

W programie tegorocznego święta znalazły się m.in.: występy zespołów folklorystycznych, pokazy rękodzieła i rzemiosła, konkursy dla najmłodszych, pokaz zdjęć Jarosława Mazura, projekcje filmów, promocja książki “Świat Łemków” Andrzeja Karczmarzewskiego, zwiedzanie muzeum oraz wiele innych atrakcji.

Organizatorem imprezy jest Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
Partnerem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Patronat honorowy na świętem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Święto realizowane jest dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji przy współfinansowaniu Gminy Dukla.

Serdecznie zapraszamy.