11 marca Burmistrz Dukli poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu elektrowni wiatrowych w miejscowości Równe.

Według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz, który przed wydaniem lub zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa.

Z dokumentacją dotyczącą elektrowni wiatrowych w Równem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. Nr 203 w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni tj. od dnia 11 marca 2014 roku do 1 kwietnia 2014 roku. W tym terminie można składać uwagi i wnioski do tego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip.dukla.pl / isap.sejm.gov.pl