Rodzina Pałka z Olchowca w pożarze straciła dorobek życia, potrzebna jest pomoc.
Rodzina Pałka z Olchowca w piątkowym pożarze straciła dorobek życia, została bez dachu nad głową.

Wójt gminy Dukla Andrzej Bytnar apeluje o pomoc dla pogorzelców.
Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie Pałka z Olchowca poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce 9 grudnia 2016 r. Pożar strawił dorobek całego życia, w jednej chwili rodzina została bez dachu nad głową. Pomóżmy odbudować im dom. Gorąco apeluję i proszę wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodziny

Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie
PKO BP: 10 1020 2964 0000 6102 0003 3878
z dopiskiem "POMOC DLA RODZINY PAŁKA Z OLCHOWCA"

WIDEO