Powiat Krośnieński zakończył prace związane z przebudową drogi powiatowej Kobylany - Wietrzno w miejscowości Łęki Dukielskie.

- Droga była w złym stanie, zniszczona podczas powodzi w 2011 r. wymagała pilnego remontu. Liczne wyboje, brak odwodnienia korpusu drogi, zagrażał jej użytkownikom. Nowa nawierzchnia zwiększy komfort i bezpieczeństwo jazdy - mówi dyrektor - etatowy członek Zarządu Jan Pelczar.

Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni na długości 4,633 km, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów odwadniających. Całkowita wartość zadania wynosi 1 mln 353 tys. zł.
Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wzmocniono pobocza, wybudowano nowy chodnik na długości 183 mb oraz przejście dla pieszych.

Efektem zrealizowanej inwestycji jest poprawa infrastruktury w tym rejonie. Oficjalnego odbioru inwestycji dokonano w dniu 18 września br. w obecności przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Krężałka, wiceprzewodniczącego Kazimierza Krężałka, dyrektora - etatowego członka Zarządu Jana Pelczara oraz przedstawicieli wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Drogę poświęcił, życząc kierowcom bezpiecznej jazdy ks. proboszcz Zdzisław Babiarz.

Zmodernizowana droga łączy dwie gminy Duklę i Chorkówkę. Jest także łącznikiem z drogą nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska, stanowiącą dojazd do drogi krajowej nr 9.