20 września pracownicy Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie rozpoczęli remont drogi Jasionka - Lubatowa, który jest częścią inwestycji powiatu krośnieńskiego
Inwestycja ta polega na przebudowie dróg powiatowych Nr 2001 R Rogi - Lubatówka - Lubatowa, Nr 1999 R Dukla - Lubatowa, Nr 2000 R Równe - Lubatowa wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni w miejscowościach Rogi, Lubatówka, Lubatowa, Cergowa, Jasionka i Równe. Zadanie to jest realizowane z budżetu powiatu. Wsparły go także gminy Dukla, Miejsce Piastowe i Iwonicz Zdrój. Całkowity koszt to 4 426 703 zł.

Jasionka nowa droga

Prace remontowe w Jasionce rozpoczęły się o godz. 8 rano od strony Lubatowej. Rozścielacz masy drogowej i walce oraz kilka samochodów układały warstwę czarnej nawierzchni. Po godz. 13:00, kiedy trwała przerwa, zostało położone ok. 400 z zaplanowanych na środę, 650 ton. - Położyliśmy 800 ton dzisiaj. Jak dopisze pogoda, to mamy nadzieję, że skończymy pracę do wtorku. Nie ma problemu z kierowcami samochodów osobowych i dostawczych, którzy chcąc dojechać do Lubatowej, bądź Iwonicza Zdroju. Informacje o utrudnieniach przekazują nasi pracownicy w centrum wioski, tak aby można było zjechać na boczną drogę tzw. Zapłocie. Wracając do Dukli muszą dołożyć kilka kilometrów i jechać przez Rogi lub Równe. Rozumieją ten fakt także mieszkańcy wioski, którzy z radością przyjęli decyzję o remoncie. Informacja dotarła do Jasieńszczan podczas ogłoszeń parafialnych w ostatnią niedzielę - powiedział nam sołtys Jasionki, Zbigniew Głód, kierowca RBDiM w Krośnie, wykonawcy drogi.

Jasionka nowa droga

Obecnie układany jest profil, czyli warstwa masy o grubości 6 cm, a następnie warstwa ścieralna, od której zależy przyczepność, współczynnik tarcia, bezpieczeństwo i komfort jazdy. Zabezpiecz także przed wpływem czynników atmosferycznych. Z kolei zostaną sklejone krawędzie i wysypane pobocze.

Najważniejszym po oddaniu drogi do użytku jest, by na bieżąco były oczyszczane rowy i pobocza, aby woda nie płynęła drogą. Miejmy nadzieję, że jej wytrzymałość będzie duża, a mieszkańcy będą się cieszyć z jej długiej trwałości.