16 maja w Iwli odbyła się po raz dziewiąty Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności postawionego przed laty poprzez wdzięcznych parafian Iwli za ocalenie ich życia podczas operacji karpacko-dukielskiej w 1944 roku.

Tegoroczna pielgrzymka była wyjątkowa, ponieważ odbyła się w osiemdziesiąta rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności w Iwli