08 marca na hali MOSiR Dukla obyły się zawody w wyciskaniu sztangi leżąc w formule Wilks’a. Zawod były prowadzone w klasyfikacji mężczyzn i kobiet. Do rywalizacji mężczyzn zgłosiło się dziesięciu zawodników natomiast w rywalizacji kobiet dwie zawodniczki.

Rywalizacja odbywała się w trzech podejściach, w formule Wilks'a. Formuła ta określa najlepszego zawodnika lub bój w zależności od wagi ciała. Odnalezienie współczynnika wagi ciała z listy odbywa się przez skrzyżowanie wiersza całkowitej wagi ciała z kolumną pierwszego miejsca po przecinku. Np. 69,3 kg ma współczynnik 0,7552. Współczynnik mnoży się przez indywidualny bój lub wynik w trójboju. Zawodnik z najwyższą liczbą punktów wygrywa.Walka o pierwsze lokaty była dość ciekawa bo ciężar wyciskanej sztangi dochodził nawet do 170 kg. W Rywalizacji mężczyzn zwyciężył Piotr Wojnowski, drugie miejsce zajął Piotr Kandefer a trzecie Marcin Delimat natomiast w rywalizacji kobiet pierwsza była Klaudia Bratasz a druga Patrycja Penar.

Wyniki i klasyfikacja mężczyzn:
Miejsce I – Piotr Wojnowski
Ciężar ciała : 95 kg
1 próba : 160 kg – zaliczono
2 próba : 165 kg – zaliczono
3 próba : 170 kg – zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 105,74

Miejsce II – Piotr Kandefer
Ciężar ciała : 84 kg
1 próba : 140 kg – zaliczono
2 próba : 145 kg – zaliczono
3 próba : 150 kg – zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 99,419

Miejsce III - Marcin Delimat
Ciężar ciała : 86 kg
1 próba : 140 kg – zaliczono
2 próba : 145 kg – nie zaliczono
3 próba : 145 kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 91,56

Miejsce IV – Tomsz Munia
Ciężar ciała : 80 kg
1 próba : 130 kg – zaliczono
2 próba : 135 kg – nie zaliczono
3 próba : 135kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 88,7509

Miejsce V – Kamil Bukład
Ciężar ciała : 83kg
1 próba : 130 kg – zaliczono
2 próba : 140 kg – nie zaliczono
3 próba : 140 kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 86,7749

Miejsce VI – Paweł Fiołek
Ciężar ciała : 86 kg
1 próba : 120kg – nie zaliczono
2 próba : 125 kg – zaliczono
3 próba : 125 kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 78,48

Miejsce VII – Grzegorz Władyka
Ciężar ciała : 78 kg
1 próba : 110kg – zaliczono
2 próba : 115 kg – nie zaliczono
3 próba : 115 kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 76,329

Miejsce VIII – Sylwester Szczepanik
Ciężar ciała : 94 kg
1 próba : 120kg – zaliczono
2 próba : 130 kg – nie zaliczono
3 próba : 130 kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 75

Miejsce IX – Dominik Kozak
Ciężar ciała : 74 kg
1 próba : 100kg – zaliczono
2 próba : 110 kg – nie zaliczono
3 próba : 110 kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 71,93

Miejsce X – Jakub Pasterkiewicz
Ciężar ciała : 76 kg
1 próba : 140kg – nie zaliczono
2 próba : 140 kg – nie zaliczono
3 próba : 140 kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 0

Wyniki i klasyfikacja Kobiet :
Miejsce I – Klaudia Bartasz
Ciężar ciała : 55 kg
1 próba : 25kg – zaliczono
2 próba : 30 kg – zaliczono
3 próba : 32,5 kg – nie zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 35,799

Miejsce II – Patrycja Penar
Ciężar ciała : 50kg
1 próba : 15kg – zaliczono
2 próba : 17,5 kg – zaliczono
3 próba : 20 kg – zaliczono
Współczynnik Wilks’a – 25,692

Daniel Ożga / MOSiR Dukla