Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle zaprasza na dyżur ekspertów ZUS, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Dukli w dniu 10 listopada 2017 r. W tym dniu w godzinach 10.00-14.00 w sali narad Urzędu zorganizowane zostanie mobilne stoisko informacyjne ZUS.
Podczas dyżuru będzie można skorzystać z porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących:
- zmian w zakresie opłacania i rozliczania składek w ramach Projektu e-Składka; od 1 stycznia 2018 r. w ramach nowej usługi ZUS:
- firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego,
- informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym - jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek; dotychczasowe rachunki będą zamknięte,
- zmian w przepisach emerytalnych - w związku z wejściem w życie od dnia 1 października 2017 r. ustawy obniżającej wiek emerytalny, w tym:
- dokonać obliczenia przewidywanej wysokości przyszłego świadczenia przy pomocy kalkulatora emerytalnego,
- uzyskać informacje, na temat zasad wypełniania wniosków emerytalnych,
- złożyć wniosek o emeryturę bezpośrednio u pracownika ZUS.

Mamy nadzieję, że spotkanie konsultacyjne organizowane bliżej miejsca zamieszkania naszych Klientów, będzie służyło pomocą zarówno przedsiębiorcom, jak i ubezpieczonym podejmującym decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Serdecznie zapraszamy!