Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla. Z nowych - "starych" stawek podatków powinni być zadowoleni mieszkańcy, którzy pomimo ogólnego wzrostu cen na wszystkie produkty, nie odczują tego w przypadku opłat lokalnych.

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla wynoszą od 1 stycznia 2014 roku:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni (dotychczas 0,78 zł czyli o 0,02 zł więcej)
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni (dotychczas 4,51 zł czyli o 0,05 zł więcej)
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
a) położonych na terenach miejskich - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni (dotychczas 0,17 zł czyli o 0,01 zł więcej)
b) położonych na terenach wiejskich - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni (dotychczas 0,09 zł czyli o 0,01 zł więcej)

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 0,64 zł czyli o 0,02 zł więcej)
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 19,48 zł czyli o 0,58 zł więcej)
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 10,65 zł czyli o 0,10 zł więcej)
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 4,63 zł czyli o 0,05 zł więcej)
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 4,26 zł czyli o 0,13 zł więcej)

3. od budowli - 2% (bez zmian) ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych