We wtorek 11 października 2016 r. uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jana z Dukli w Dukli rozpoczęli warsztaty w ramach "Szkoły Dialogu" - programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu.
Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w ponad 260 szkołach w około 175 miejscowościach całej Polski.

Szkoła Dialogu Dukla

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU.

Szkoła Dialogu Dukla

Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Dukli. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2017 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.

Opiekunem projektu z ramienia szkoły jest Jolanta Wojdyła.