Podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wręczono Nagrodę POLIN 2016. Laureatem 2. edycji konkursu został Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Wyróżnienia otrzymali: Robert Augustyniak z Grodziska Mazowieckiego oraz Mirosław Skrzypczyk z Lelowa i Szczekocin. Nagroda Specjalna została przyznana Janowi Jagielskiemu z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Laureat tegorocznej Nagrody POLIN, Jacek Koszczan, jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Jego praca to zarówno pozyskiwanie i archiwizowanie wiedzy o Żydach z Dukli i okolic, jak i działalność edukacyjna. Jacek Koszczan jest inicjatorem i budowniczym pomnika upamiętniającego 70. rocznicę zagłady dukielskich Żydów, społecznym opiekunem cmentarzy żydowskich, zbiorowej mogiły oraz ruin Synagogi w Dukli. Dzięki jego staraniom i wiedzy udało się doprowadzić do uhonorowania medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dwóch rodzin z Gminy Dukla. Zwycięzca otrzymał statuetkę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych.

- Tegoroczna Nagroda POLIN ma zwrócić uwagę na to, że dziesiątki osób na polskiej prowincji starają się chronić pamięć o żyjących tam przez setki lat Żydach. Robią to bez żadnego rozgłosu, z potrzeby serca. Ich praca zasługuje na najwyższe uznanie, szacunek i wsparcie - mówi Tomasz Pietrasiewicz, członek Kapituły konkursu, laureat Nagrody POLIN 2015.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać wyróżnienia także dwóm osobom spośród 7 nominowanych. Wyróżnienie otrzymali Robert Augustyniak, inicjator działań związanych z przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej Grodziska Mazowieckiego oraz Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel i animator kultury pracujący na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Lelowie i w Szczekocinach. Osoby wyróżnione przez Kapitułę konkursu otrzymały nagrody pieniężne o wartości 5 tysięcy złotych.

Wśród blisko 200 zgłoszeń nadesłanych do Muzeum POLIN znalazło się 88 różnych kandydatów, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji. Kapituła pod przewodnictwem Mariana Turskiego nominowała sześć osób i jedną instytucję. Podczas czwartkowej gali nominacje odebrali:
- Aleksandra Markiewicz, twórczyni Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym;
- Sławomir Pastuszka, społeczny opiekun cmentarza żydowskiego w Pszczynie;
- Łukasz Połomski, pomysłodawca i założyciel Sądeckiego Sztetla oraz
- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.

O wyniku konkursu Nagroda POLIN 2016 zadecydowała Kapituła w składzie:
- przewodniczący Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN;
- Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
- Grażyna Pawlak, Dyrektor Fundacji im. Profesora Mojżesza Schorra;
- Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie, laureat Nagrody POLIN 2015;
- Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” oraz
- Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Nagrodę Specjalną POLIN 2016 otrzymał Jan Jagielski z Żydowskiego Instytutu Historycznego za całokształt działalności: „Nagrodę POLIN przyznajemy osobom lub organizacjom zasłużonym dla ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Jan Jagielski nie jest taką osobą. Jest prawdziwa instytucją, której zasługi na tym polu trudno przecenić” – powiedział prof. Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Nagroda POLIN jest przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Nagrody finansowe zostały ufundowane przez Tomka Ulatowskiego i Ygala Ozechova, Znamienitych Darczyńców Muzeum POLIN.

Na gali wręczenia Nagrody POLIN 2016 byli obecni m.in.: prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów i minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce, Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii w Polsce, Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Austrii, Izraela, Niemiec, Królestwa Norwegii, Finlandii oraz Stanów Zjednoczonych, Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m. st. Warszaw oraz Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Gala wręczenia nagrody rozpocznie obchody „Made in POLIN” – trzydniowego festiwalu organizowanego co roku z okazji rocznicy otwarcia wystawy stałej Muzeum POLIN.

Biogram laureata:
Jacek Koszczan jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla, które ma na swoim koncie wiele projektów realizowanych we współpracy z Gminą i Parafią Polskokatolicką w Łękach Dukielskich (m.in. Żywa biblioteka Podkarpacia). Jego praca to zarówno pozyskiwanie i archiwizowanie wiedzy o Żydach z Dukli i okolic, jak i działalność edukacyjna - łączenie pokoleń tak, by w naturalny sposób przekazywana była historia, a młodzież z Dukli zainteresowała się wielokulturową przeszłością swojego miasta. Jacek Koszczan jest inicjatorem i budowniczym pomnika upamiętniającego 70. rocznicę zagłady dukielskich Żydów, społecznym opiekunem cmentarzy żydowskich, zbiorowej mogiły oraz ruin Synagogi w Dukli. Wielokrotnie organizował w Dukli Dni Kultury Żydowskiej i jest autorem scenariuszy do filmów „Dlaczego?” oraz „Sumienie”, w które zaangażował młodych ludzi z Dukli i okolic. Dzięki jego staraniom i wiedzy udało się doprowadzić do uhonorowania medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dwóch rodzin z Gminy Dukla. Jest organizatorem spotkań młodzieży z Polski i Izraela ze Sprawiedliwą. Posiada bogatą kolekcję artefaktów związanych z kulturą żydowską, które eksponuje na wystawach w kraju i za granicą. Był pomysłodawcą i projektantem kart pocztowych z portretami dukielskich Żydów. Od kilku lat organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Dukli i wyjazdy młodzieży do Synagogi w Dynowie na uroczystości związane z Nowym Rokiem Żydowskim.