Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla otrzymał nominację do Nagrody POLIN 2016. Nominacje spośród blisko 200 zgłoszeń dokonanych przez instytucje i osoby prywatne przyznała kapituła konkursu pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Nagroda POLIN jest przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Ogłoszenie laureata 2. edycji konkursu nastąpi 20 października w warszawskim Muzeum POLIN.
Wśród blisko 200 zgłoszeń nadesłanych do Muzeum POLIN znalazło się 88 różnych kandydatów, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji. W drugiej edycji konkursu Nagroda POLIN kapituła pod przewodnictwem Mariana Turskiego wyróżniła 6 osób oraz 1 instytucję:

- Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla;
- Robert Augustyniak, inicjator działań związanych z przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej Grodziska Mazowieckiego, pomysłodawca Grodziskich Spotkań Międzykulturowych;
- Aleksandra Markiewicz, twórczyni Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym;
- Sławomir Pastuszka, społeczny opiekun cmentarza żydowskiego w Pszczynie;
- Łukasz Połomski, pomysłodawca i założyciel projektu historycznego Sądecki Sztetl;
- Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel i animator kultury zaangażowany i pracujący na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Lelowie i w Szczekocinach;
- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.

W wielu miejscowościach, dużych i mniejszych, ludzie dobrej woli podejmują różnorakie działania na rzecz upamiętnienia historii polskich Żydów. Poprzez ten konkurs chcemy im podziękować i uhonorować, pokazać wszystkim jak ważna jest ich praca. Wybór nie był łatwy - spośród blisko 200 zgłoszeń w tym roku mogliśmy wybrać zaledwie kilka osób. Jury nominowało sześć osób i jedną instytucję, których działania pięknie wypełniają misję muzeum Polin : przywracają pamięci o historii polskich Żydów i budują wzajemne zrozumienie i szacunek pomiędzy Polakami i Żydami - mówi prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN.

O wyniku konkursu zadecydują członkowie kapituły: przewodniczący Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN, Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Grażyna Pawlak, Dyrektor Fundacji im. Profesora Mojżesza Schorra, Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie, laureat Nagrody POLIN 2015, Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” oraz Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Gala wręczenia nagrody odbędzie się 20 października w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na warszawskim Muranowie. Laureat Nagrody POLIN otrzyma statuetkę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł ufundowaną przez Tomka Ulatowskiego i Ygala Ozechova, Znamienitych Darczyńców Muzeum POLIN.

Nagroda POLIN została przyznana po raz pierwszy w 2015 r. Otrzymał ją Tomasz Pietrasiewicz, który od 1998 roku realizuje szereg projektów edukacyjno-artystycznych poświęconych dziedzictwu lubelskich Żydów. W realizowanych programach ośrodek nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską, która była dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych kultur, tradycji i religii.

Więcej informacji o konkursie Nagroda POLIN: www.polin.pl/nagroda