W środę 5 października w Dukli odbędą się uroczystości związane z obchodami 72. rocznicy Bitwy Karpacko - Dukielskiej.
Porządek uroczystości:
• godz. 12:30 - Dukla Cmentarz Wojenny, odegranie hymnów państwowych, powitanie gości, okolicznościowe wystąpienia, apel poległych, salwa honorowa, wręczenie odznaczeń, składanie wieńców
• godz. 13:45 - Krzyż Pojednania w Dukli, modlitwa i odsłonięcie tablicy upamiętniającej poległych Ukraińców w Operacji Karpacko - Dukielskiej, złożenie kwiatów
• godz. 15:00 - Dukla Kościół oo Bernardynów, Msza św. w intencji poległych w Operacji Karpacko - Dukielskiej w rycie bizantyjsko - ukraińskim