W środę 28 września 2016 roku o godzinie 18:30 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIX sesja Rady Miejskiej.


Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (druk nr 179),
b) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (druk nr 180),
c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 181),
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 182).
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.