W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie trwa IX Kiermasz Świąteczny. Wśród wystawców znalazło się m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfektus".

Organizatorem kiermaszu jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie wspólnie z Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich, Regionalnego Związku Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krośnie.

Zdjęcia do obejrzenia pod adresem:

http://www.terazkrosno.pl/krosno/442-ix-kiermasz-swiateczny-w-krosnie