Dwie studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z Gminy Dukla otrzymały nagrody Burmistrza Dukli podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie odbyła się w poniedziałek 5 października.

Były wystąpienia rektora prof. dr hab. Grzegorza Przebindy, Przewodniczącego Konwentu Piotra Przytockiego, zaproszonych gości oraz uroczysta immatrykulacja studentów I roku. Wręczono odznaczenia państwowe i nagrody od burmistrzów i wójtów.

W imieniu Burmistrza Dukli nagrody wręczała Zastępca Burmistrza Elżbieta Wróbel. Otrzymały je dwie studentki z Gminy Dukla - Urszula Marchewka i Urszula Ożóg.

Zobacz zdjęcia: Studenci zainaugurowali nowy rok akademicki

.