Dostępny jest harmonogram na odbiór odpadów komunalnych na I półrocze 2014 roku.

Harmonogram dostępny jest pod adresem:
http://www.dukla.pl/index.php?aid=1378