Burmistrz Dukli ogłosił wyniki wyboru na stanowisko "księgowego". W wyniku zakończenia wszystkich procedur na stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Jastrząb z Wietrzna.

- W wyniku przeprowadzonego testu i rozmów klasyfikacyjnych komisja komisja powołana do przeprowadzenia naboru wskazała do zatrudnienia na stanowisko "Księgowy" Panią Agnieszkę Jastrząb, która to posiada wykształcenie wyższe, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się największa wiedzą przepisów prawnych z zakresu: samorządu gminnego, finansów publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego i innych, jak też posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowej w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. - czytamy w uzasadnieniu wyboru.