Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli informuje, że lodowisko przy ul. Armii Krajowej, zostaje udostępnione od 23 grudnia od godz. 15:30 do 19:30, 24 grudnia od godz. 09:00 do 11:00.

Oficjalne otwarcie lodowiska nastąpi 28 grudnia 2014 roku o godz. 15:00.