Dzięki projektowi Sprawdzsamorzad.pl możemy sprawdzić jak wygląda sytuacja finansowa naszej gminy w ostatnich czterech latach oraz porównać poziom i sposób wydatkowania pieniędzy na tle innych samorządów.

Jeżeli spojrzymy na co samorząd wydaje najwięcej pieniędzy nie ma większego zaskoczenia. Ponad 40 procent to wydatki na oświatę i wychowanie a jedna czwarta "idzie" na pomoc społeczną. Administracja publiczna pochłania 10 procent.

Na co wydaje się najwięcej pieniędzy w gminie Dukla?
41% - Oświata i wychowanie
25% - Pomoc społeczna
10% - Administracja publiczna
5% - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5% - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3% - Transport i łączność
2% - Rolnictwo i łowiectwo
2% - Edukacyjna opieka wychowawcza
2% - Kultura fizyczna
1% - Gospodarka mieszkaniowa
1% - Obsługa długu publicznego
1% - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jeżeli szczegółowo porównamy wydatki od ostatnich wyborów w 2010, to o ponad 540% wzrosły wydatki na kulturę fizyczną a o 72% zmalały na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Jak zmieniały się wydatki od ostatnich wyborów?
+542% - Kultura fizyczna
+187% - Gospodarka mieszkaniowa
+61% - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
+37% - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
+16% - Ochrona zdrowia
+15% - Pomoc społeczna
+4% - Administracja publiczna

-72% - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-71% - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-40% - Transport i łączność
-39% - Rolnictwo i łowiectwo
-30% - Oświata i wychowanie

Skąd samorząd czerpie swoje dochody?
68% - Środki z budżetu państwa
24% - Podatki lokalne
4% - Opłaty i kary
3% - Dochody z majątku
1% - Środki pozyskane z UE i innych programów zagranicznych

Jak bardzo zadłużony jest mój samorząd? Tyle wyniosło zadłużenie na mieszkańca w 2013 roku
2303 zł - miasto Krosno
1230 zł - Gmina Miejsce Piastowe
1176 zł - Gmina Iwonicz-Zdrój
1034 zł - Gmina Rymanów
1065 zł - Gmina Korczyna
942 zł - Gmina Dukla
702 zł - Gmina Jedlicze
279 zł - Gmina Wojaszówka
221 zł - Krościenko Wyżne
129 zł - Gmina Chorkówka
0 zł - Gmina Jaśliska

Szczegółowe dane można znaleźć pod adresem:
http://sprawdzsamorzad.pl/samorzad.php?jstname=Dukla+%28gmina+miejsko-wiejska%2C+woj.+podkarpackie%29