Wielce prawdopodobne, że dojdzie do pierwszego procesu w trybie wyborczym przeciwko jednemu z użytkowników portalu eDukla.pl.

Aktualnie trwa ustalenie autora wpisu na forum, który w ocenie jednego z Komitetów Wyborczych pomówił kandydata tego komitetu. Chodzi prawdopodobnie o naruszenie Art.212 kk. par 1. mówiącego o "Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku". Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu za pomocą środków masowego komunikowania grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Bez względu na wynik procesu, sprawa powinna być jasnym przesłaniem dla osób korzystających z forum, które jest miejscem kulturalnych dyskusji, wymiany informacji i spostrzeżeń.