W piątek 7 listopada odbyła się ostatnia planowana sesja Rady Miejskiej w Dukli. Radni na koniec kadencji podnieśli podatek od nieruchomości i środków transportowych.

Po rozpoczęciu sesji przewodniczący zaprosił wszystkich to wspólnego zdjęcia przed budynkiem Urzędu Miejskiego.

Sama sesja przebiegła, nie licząc okolicznościowych wystąpień i podziękowań, bardzo sprawnie. Radni bez dyskusji przyjęli trzy uchwały, w tym dwie bardzo istotne.

Pierwsza i druga dotyczyła odpowiednio podatku od środków transportowych i nieruchomości. Radni niejednomyślnie podnieśli oba podatki o 2 %.

W punkcie obrad 'Oświadczenia i informacje' głos zabrał m.in. radny Artur Paczkowski, burmistrz Marek Górak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic (relacja wideo wkrótce).


Zdjęcia z ostatniej sesji dostępne są pod adresem:
http://www.terazkrosno.pl/galerie/37-dukla/426-lix-sesja-rady-miejskiej-w-dukli/