Wojewoda podkarpacki ogłosił wstępną listę rankingową zadań powiatowych i gminnych proponowanych przez samorządy do realizacji w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w 2015 r. Na liście znalazły się dwie ulice w Dukli.

Komisja po ocenie formalno-merytorcznej wniosków do dotacji z budżetu państwa zakwalifikowała 23 zadania powiatowe i 54 zadania gminne.

Na liście rankingowej znalazły się następujące drogi zlokalizowane na terenie powiatu krośnieńskiego:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Wrocanka
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze - Dobieszyn - Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn
- Przebudowa drogi gminnej nr 114905R ul. Sportowa, ul. Księża, ul. Cmentarna w m. Krościenko Wyżne, Pustyny
- Przebudowa drogi gminnej nr 114970R ul. Matusiewicza w Rogach
- Przebudowa drogi nr G114712R położonej w Jedliczu na odcinku 972 m
- Remont ul. Kościuszki i Parkowej w Dukli