Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i ekologią, przewodników górskich, leśników, przedsiębiorców branż związanych z zasobami przyrodniczymi i turystyką oraz nauczycieli z Gminy Dukla do udziału w bezpłatnych warsztatach.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu W HARMONII Z NATURĄ - PROMOCJA BIORÓŻNORODNOŚCI POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ.

Miejsce: Restauracja ZIKO, ul. Żwirki i Wigury 7, Dukla, w dniach 23 i 24 października.

Ogłoszenie: OGŁOSZENIE.doc
Ulotka: ulotka polska.pdf
Formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy na warszaty.doc