Coroczne sprawozdawcze zebranie mieszkańców Osiedla Dukli odbyło się w dniu wczorajszym. W sumie uczestniczyło w nim 19 osób w tym władze samorządowe gminy.

Liczba 19 osób to ok 0.9 procenta ogółu mieszkańców Dukli (Dukla liczy ok 2200 mieszkańców).

Sprawozdanie poprowadził Przewodniczący Zarządu Osiedla, Zenon Leńczyk. W swoim wystąpieniu przedstawił działania samorządu mieszkańców Dukli. Omówił sprawy m.in. dróg i inwestycji.

Na koniec poinformował, że startuje ponownie w wyborach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dukla. Na zakończenie głos zabrał obecny burmistrz, który odpowiadając na zadane przez kilka osób pytania, nie wyjaśnił do końca dlaczego niektóre Uchwały nie zostały wykonane. Poinformował również, że zamierza startować na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dukla.