Zarząd osiedla Dukla zaprasza wszystkich mieszkańców Dukli na ogólne zebranie mieszkańców, które odbędzie się w dniu 9 października 2014 roku (czwartek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
2. Przyjęcie porządku zebrania
3. Wybór protokolanta
4. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności
5. Dyskusja
10. Zakończenie

Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
Zenon Leńczyk