Trwają negocjacje kontraktu terytorialne, w którym określone będą inwestycje finansowane ws. nowej perspektywie finansowej z programów krajowych. Po pierwszej części rozmów dużą szansę na realizację mają kolejne odcinki drogi ekspresowej S19 od Rzeszowa do Barwinka.

Zarząd województwa postulował wcześniej aby podzielić inwestycję na 3 etapy. Pierwszy z etapów od Rzeszowa-Kielanówki do Babicy znalazł się na liście rezerwowej programu Budowy Dróg Krajowych, choć padają deklaracje że inwestycja jest już na liście podtsawowej.

Podczas kolejnych negocjacji konieczny jest mocny i wspólny głos zainteresowanych samorządów. Spotkanie na którym rozmawiano o przyszłości S19 zorganizowano z inicjatywy marszałka Władysława Ortyla. Z jego zaproszenia skorzystał Wiesław Kaczor, dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, starosta rzeszowski Józef Jodłowski, starosta strzyżowski Robert Godek, przedstawiciel Urzędu Miasta Rzeszowa Ryszard Bieniek, a także burmistrzowie i wójtowie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, dyrektor PZDW Adam Maternia. Uczestniczył w nim również członek zarządu odpowiedzialny za transport drogowy Bogdan Romaniuk oraz dyrektorzy departamentów UMWP Marta Matczyńska i Lesław Kornak, jak również radny sejmiku Wojciech Buczak.Wiesław Kaczor dokładnie omówił aktualnie prowadzone inwestycje związane z tą drogą. Nie mówił nic o przyszłości
- Celem naszego województwa jest otwarcie południowej części Podkarpacia. Droga S19 nam to zapewni. Jest komplementarna z projektami realizowanymi m.in. w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Planujemy kilka przedsięwzięć na południu województwa m.in. centrum sportów zimowych czy te w ramach programu Błękitny San. Starania będą trudniejsze jeśli nie będzie dojazdu do tej części regionu – tłumaczył marszałek Władysław Ortyl.
- Chcemy, żeby nasz głos był mocny i słyszalny. Rozpoczęcie budowy odcinka z Kielanówki do Babicy daje nadzieję i perspektywę, że ta droga w ogóle powstanie – dodał starosta Józef Jodłowski.

Marszałek podkreśla, że realizacja powyższego odcinka Rzeszów-Kielanówka do Babicy stanowiłaby zakończenie południowej obwodnicy Rzeszowa w ciągu drogi ekspresowej S19 i wyprowadzenie ruchu poza obszar miejski w kierunku min. Krosna, Jasła, Gorlic. Powyższy odcinek stanowi jednocześnie połączenie z autostradą A4.

W Babicy łączą się Droga Krajowa nr 9 Radom - Barwinek z Drogą Wojewódzką 988 Babica – Warzyce przejmujące ruch z południowej części województwa podkarpackiego aby dalej istniejącą DK19, jednojezdniową, dwupasową, prowadzić ruch do sieci TENT.Średnioroczne dobowe natężenie ruchu na odcinku Rzeszów – Babica (GPR 2010 r.) wynosi: 18.114 (poj./dobę). Prognozowane natężenie ruchu na rok 2035 to 30.120 (poj./dobę). Bardzo duży ruch oraz występujące skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Boguchwale i Rzeszowie (Zwięczyca), bardzo często powoduje występowanie zatoru drogowego. Jednocześnie istniejąca zabudowa Boguchwały, przez którą przebiega DK9 nie pozwala na jej rozbudowę o czym mówił burmistrz miasta Wiesław Dronka.

Uczestnicy spotkania potwierdzili chęć wspólnego starania o realizację tej długo oczekiwanej inwestycji.