15 września Burmistrz Dukli opublikował informację dotyczącą wyborów na sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla. Zgodnie z kalendarzem wybory odbędą się 16 listopada czyli w dniu wyborów samorządowym.

Kalendarz wyborczy:
15 września - Podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Burmistrza o zarządzeniu wyborów, kalendarza wyborczego oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
10 października - Zgłoszenie kandydatów na sołtysów (przewodniczącego zarządu osiedla)
14 października - Podanie do publicznej wiadomości obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów (przewodniczącego zarządu osiedla)
17 października - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 17 października
24 października - owołanie obwodowych komisji wyborczych
3 listopada - Sporządzenie spisu wyborców
14 listopada - Przekazanie Obwodowym Komisjom Wyborczym spisów wyborców
16 listopada - Przeprowadzenie głosowania we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Dukla