Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy do projektu Szlachetna Paczka stowarzyszenia Wiosna. To już 14 rok, kiedy wolontariusze z całej Polski dotrą do najbardziej potrzebujących. W rejonie Dukielskim paczka zostanie zorganizowana po raz czwarty.

Szlachetna Paczka, to ogólnopolski projekt pomocy biednym rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany od 2001 roku z inicjatywy ks. Jacka Wiosny Stryczka. Paczka łączy tysiące osób: wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców oraz ubogie rodziny. Głównym założeniem projektu jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była skuteczna i sensowna oraz odpowiadała na konkretne potrzeby. Paczka to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim impuls i siła do działania, przezwyciężania beznadziejności życia codziennego i sygnał, że rodziny nie są same.

Aby zostać wolontariuszem należu mieć ukończone 18 lat oraz zgłosić się przez stronę www.superw.pl.
Wolontariusze odwiedzają rodziny i je ankietują, tym samym przeprowadzając mały wywiad środowiskowy. Po decyzji o włączeniu rodziny do projektu krótki opis sytuacji rodzin i lista ich konkretnych potrzeb trafia do anonimowej internetowej bazy, z której korzystają darczyńcy – osoby przygotowujące paczki dla poszczególnych rodzin. Darczyńcy bardzo angażują się w pomoc dla wybranej rodziny i wkładają dużo wysiłku w przygotowanie paczki. Paczka nie podejmie działań bez wolontariuszy, w związku z tym zachęcam do otworzenia serca i dołączenia do idei, bo my grzejemy na ideałach!

Justyna Zimny-Frużyńska
Lider Rejonu Dukla i okolice