Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zwołuje na dzień 5 lipca 2014 r. (sobota) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli LII uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. 2014 Rokiem Św. Jana z Dukli – prezentacja multimedialna – O. Micheasz Okoński OFM Kustosz Sanktuarium Św. Jana z Dukli.
3. Koncert kameralny muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie.
4. Promocja albumu „Idę do Ciebie Janie…” wydanego z okazji jubileuszu 600-lecia urodzin Św. Jana z Dukli 1414-2014 – O. Dobromił Godzik Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Trzciana - Zawadka Rymanowska.
5. Promocja książki „Na Puszczy Legenda o Janie z Dukli – Jan Tulik, autor.
6. Zamknięcie sesji.

dukla.pl