W związku z rezygnacją z funkcji prezesa Klubu Sportowego Przełęcz Dukla - pana Wiesława Jakieły - komisja rewizyjna zwołuje na dzień 4 lipca 2014 roku (piątek), o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli - walne zebranie w celu wybrania nowego prezesa. Na zebranie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu.

W wypadku braku kandydatów na stanowisko prezesa nastąpi likwidacja działalności Klubu.

Z-ca przew. Komisji Rewizyjnej - Andrzej Cyran