Ogłoszenie przez Sejm RP roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli stało się okazją do zorganizowania w Przedszkolu Gminnym w Dukli uroczystości ku czci św. Jana. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych przygotowały piękny program artystyczny.

Składał się on z wierszy, piosenek, tańca oraz inscenizacji pt.: "Żywot św. Jana z Dukli". Cały program został przedstawiony 10.04 dla rodziców, następnego dnia (11.04) dla zaproszonych gości, 23.04 dla emerytowanych nauczycieli a 24.04 dla uczniów z klas 0-III i ich wychowawczyń.

Na uwagę zasługuje fakt, iż większość tekstów była autorstwa naszych nauczycielek a sama dekoracja sali wprowadzała wszystkich w niepowtarzalny nastrój.

Występ dostarczył wszystkim zebranym wielu przeżyć, wrażeń, wzruszeń i emocji a dla dzieci był okazją do przybliżenia postaci św. Jana z Dukli.

Alicja Jaworska